Przyssawki do Morbidelli Planet ze stołem TVN

Przyssawki do CNC Morbidelli Planet ze stołem TVN H=110 mm

Nakładka wym. 145 x 70 mm przyssawki o wysokości 110 mm do SCM/Morbidelli, np. Planet (do stopy BS14N)

  • Numer katalogowy:Artikel-Nr.:Item code: Référence Article:Numero articolo:Product nummer: Каталожный номер:Número de catálogo:Número do produto: CN07070T
  • Wymiar zewnętrzny:Außenabmessung:Outside dimension: Dimensions extérieure:Dimensione esterna:Externe dimensie: Внешнее измерение:Dimensión externa:Dimensão externa: 145 x 145 mm
  • Górna powierzchnia ssąca:Obere Saugfläche:Top suction area: Ventouse surface supérieure:Superficie di aspirazione superiore:Bovenaanzuigoppervlak:Верхняя поверхность всасывания:Superficie de succión superior:Superfície de sucção superior: 145 x 70 mm
  • Wysokość:Höhe:Height: Hauteur:Altezza:Hoogte: Высота:Altura:Altura: 70 mm
  • Obrót przyssawki o 360°:Tak
  • Przewidywany czas dostawy:Vorgesehenes Versandtermin:Expected shipment date: Délais de livraison prévu:Tempo di spedizione stimato:Geschatte levertijd: Расчетное время доставки:Tiempo estimado de envío:Tempo estimado de envio: ok. 2 tygodnie

500,00  netto 615,00  brutto

Aby skompletować blok podciśnieniowy i uzyskać wysokość całkowitą 110 mm należy do niniejszej nakładki dobrać stopę BS14N znajdującą się w niniejszej kategorii produktów.
Nakładka zapewnia możliwość nieograniczonego obrotu nakładki o 360° oraz wyposażona jest w zawór krańcowy umożliwiający pozostawienie nieużywanych ssawek na belkach i zapobiegający przed przedostawaniem się pyłu i kurzu do obwodu podciśnieniowego maszyny.

Zastosowanie:

Usage:

Belki podciśnieniowe do stołów trawersowych SCM/Morbidelli typu TVN, Np. Morbidelli Planet
Nakładka wymaga zastosowania stopy BS14N , aby zapewnić fabryczną wysokość kompletnego bloku 110 mm.
Nasz system umożliwia wyposażenie maszyny w jeden zestaw stóp i mocowanie na nich odpowiednich nakładek w rozmiarach dopasowanych do aktualnych potrzeb operatora.