Przyssawki do stołów gładkich H=50 mm

Przyssawki do stołów gładkich CNC centrów obróbki numerycznej, obrabiarek i ploterów o wysokości 50 mm. Doprowadzenie podciśnienia odbywa się przy zastosowaniu zewnętrznych przewodów podciśnieniowych.

Nakładka wym. 132 x 132 mm przyssawki o wysokości 50 mm (do stopy BS27N-30)

  • Numer katalogowy:Artikel-Nr.:Item code: Référence Article:Numero articolo:Product nummer: Каталожный номер:Número de catálogo:Número do produto: CG13220T
  • Wymiar zewnętrzny:Außenabmessung:Outside dimension: Dimensions extérieure:Dimensione esterna:Externe dimensie: Внешнее измерение:Dimensión externa:Dimensão externa: 132 x 132 mm
  • Górna powierzchnia ssąca:Obere Saugfläche:Top suction area: Ventouse surface supérieure:Superficie di aspirazione superiore:Bovenaanzuigoppervlak:Верхняя поверхность всасывания:Superficie de succión superior:Superfície de sucção superior: 132 x 132 mm
  • Wysokość:Höhe:Height: Hauteur:Altezza:Hoogte: Высота:Altura:Altura: 20 mm
  • Obrót przyssawki o 360°:Tak
  • Przewidywany czas dostawy:Vorgesehenes Versandtermin:Expected shipment date: Délais de livraison prévu:Tempo di spedizione stimato:Geschatte levertijd: Расчетное время доставки:Tiempo estimado de envío:Tempo estimado de envio: ok. 2 tygodnie

385,00  netto 473,55  brutto

Aby skompletować blok podciśnieniowy i uzyskać wysokość całkowitą 50 mm należy do niniejszej nakładki dobrać stopę BS27N-30 znajdującą się w niniejszej kategorii produktów.
Nakładka zapewnia możliwość nieograniczonego obrotu nakładki o 360° oraz wyposażona jest w zawór krańcowy umożliwiający pozostawienie nieużywanych ssawek na belkach i zapobiegający przed przedostawaniem się pyłu i kurzu do obwodu podciśnieniowego maszyny.

Zastosowanie:

Usage:

Gładkie stoły centrów obróbki numerycznej CNC (BAZ).
Doprowadzenie podciśnienia do przyssawek przewodami podciśnieniowymi.
Nasz system umożliwia wyposażenie maszyny w jeden zestaw stóp i mocowanie na nich odpowiednich nakładek w rozmiarach dopasowanych do aktualnych potrzeb operatora.
Nakładka wymaga zastosowania stopy BS27N-30 , aby zapewnić wysokość kompletnego bloku 50 mm.
Nasz system umożliwia wyposażenie maszyny w jeden zestaw stóp i mocowanie na nich odpowiednich nakładek w rozmiarach dopasowanych do aktualnych potrzeb operatora.