Przyssawki H=30 mm do stołów rastrowych do wpustu = 6 mm

Przyssawki H=30 mm do stołów rastrowych do stołów rastrowych CNC 30x30 mm oraz 40x40 mm, wpust 6 mm Rozwiązanie do maszyn SCM, Morbidelli, itp.

Nakładka wym. 120 x 50 mm przyssawki o wysokości 30 mm (do stopy BS16N15)

  • Numer katalogowy:Artikel-Nr.:Item code: Référence Article:Numero articolo:Product nummer: Каталожный номер:Número de catálogo:Número do produto: CA05015N
  • Wymiar zewnętrzny:Außenabmessung:Outside dimension: Dimensions extérieure:Dimensione esterna:Externe dimensie: Внешнее измерение:Dimensión externa:Dimensão externa: 120 x 120 mm
  • Górna powierzchnia ssąca:Obere Saugfläche:Top suction area: Ventouse surface supérieure:Superficie di aspirazione superiore:Bovenaanzuigoppervlak:Верхняя поверхность всасывания:Superficie de succión superior:Superfície de sucção superior: 120 x 50 mm
  • Wysokość:Höhe:Height: Hauteur:Altezza:Hoogte: Высота:Altura:Altura: 15 mm
  • Obrót przyssawki o 360°:Tak
  • Przewidywany czas dostawy:Vorgesehenes Versandtermin:Expected shipment date: Délais de livraison prévu:Tempo di spedizione stimato:Geschatte levertijd: Расчетное время доставки:Tiempo estimado de envío:Tempo estimado de envio: ok. 2 tygodnie

350,00  netto 430,50  brutto

Aby skompletować blok podciśnieniowy i uzyskać wysokość całkowitą 30 mm należy do niniejszej nakładki dobrać stopę BS16N15 (wysokość wpustu 6 mm) znajdującą się w niniejszej kategorii produktów.
Nakładka zapewnia możliwość nieograniczonego obrotu nakładki o 360° oraz wyposażona jest w zawór krańcowy umożliwiający pozostawienie nieużywanych ssawek na belkach i zapobiegający przed przedostawaniem się pyłu i kurzu do obwodu podciśnieniowego maszyny.

Zastosowanie:

Usage:

Nestingowe stoły próżniowe o rozmiarach rastra 30×30 mm oraz 40×40 mm posiadające wpust (rowek) o głębokości 6 mm stosowane w maszynach SCM, Morbidelli, itp.

Przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o sprawdzenie zgodności wymiarów posiadanego stołu ze szkicem.
Nasz system umożliwia wyposażenie maszyny w jeden zestaw stóp i mocowanie na nich odpowiednich nakładek w rozmiarach dopasowanych do aktualnych potrzeb operatora.
Nakładka wymaga zastosowania stopy BS16N15 , aby zapewnić wysokość kompletnego bloku 30 mm.
Nasz system umożliwia wyposażenie maszyny w jeden zestaw stóp i mocowanie na nich odpowiednich nakładek w rozmiarach dopasowanych do aktualnych potrzeb operatora.