Nakładka podwójna wym. 120 x 40 mm przyssawki o wysokości 50 mm (do stóp BS16N20 lub BS16H20)

  • Numer katalogowy:Artikel-Nr.:Item code: Référence Article:Numero articolo:Product nummer: Каталожный номер:Número de catálogo:Número do produto: CA04030D
  • Wymiar zewnętrzny:Außenabmessung:Outside dimension: Dimensions extérieure:Dimensione esterna:Externe dimensie: Внешнее измерение:Dimensión externa:Dimensão externa: 120 x 120 mm
  • Górna powierzchnia ssąca:Obere Saugfläche:Top suction area: Ventouse surface supérieure:Superficie di aspirazione superiore:Bovenaanzuigoppervlak:Верхняя поверхность всасывания:Superficie de succión superior:Superfície de sucção superior: 2 x 120 x 40 mm
  • Wysokość:Höhe:Height: Hauteur:Altezza:Hoogte: Высота:Altura:Altura: 30 mm
  • Obrót przyssawki o 360°:Tak
  • Przewidywany czas dostawy:Vorgesehenes Versandtermin:Expected shipment date: Délais de livraison prévu:Tempo di spedizione stimato:Geschatte levertijd: Расчетное время доставки:Tiempo estimado de envío:Tempo estimado de envio: ok. 2 tygodnie

420,00  netto 516,60  brutto

Specjalna podwójna przyssawka z dwoma polami o powierzchni 120 x 40 mm każde.
Wewnętrzny dystans wynosi 40 mm. Dostępna wysokość pomiędzy przyssawkami – 15 mm
Aby skompletować blok podciśnieniowy i uzyskać wysokość całkowitą 50 mm należy do niniejszej nakładki dobrać stopę BS16N20 (wysokość wpustu 6 mm) lub BS16H20 (wysokość wpustu 7 mm) znajdującą się w niniejszej kategorii produktów.
Nakładka zapewnia możliwość nieograniczonego obrotu nakładki o 360° oraz wyposażona jest w zawór krańcowy umożliwiający pozostawienie nieużywanych ssawek na belkach i zapobiegający przed przedostawaniem się pyłu i kurzu do obwodu podciśnieniowego maszyny.

Zastosowanie:

Usage:

Nestingowe stoły próżniowe o rozmiarach rastra 30×30 mm oraz 40×40 mm posiadające wpust (rowek) o głębokości zarówno 6 oraz 7 mm stosowane w maszynach Homag, Ima, Felder, Masterwood, HolzHer, Reichenbacher, Biesse / Rover, Morbidelli,SCM, Busellato, itp.

Przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o sprawdzenie zgodności wymiarów posiadanego stołu ze szkicami.
Nasz system umożliwia wyposażenie maszyny w jeden zestaw stóp i mocowanie na nich odpowiednich nakładek w rozmiarach dopasowanych do aktualnych potrzeb operatora.
Nakładka wymaga zastosowania stóp BS16N20 (wysokość wpustu 6 mm) lub BS16H20 (wysokość wpustu 7 mm), aby zapewnić wysokość kompletnego bloku 50 mm.
Nasz system umożliwia wyposażenie maszyny w jeden zestaw stóp i mocowanie na nich odpowiednich nakładek w rozmiarach dopasowanych do aktualnych potrzeb operatora.